Vydia RishieComment

Elyse

Vydia RishieComment
Elyse

Elyse Knowles

 

Styled by Vydia Rishie.


Lens / Ed Purnomo
Make Up & Hair / Kate Fletcher

Enjoy,

x Vydia